Jak systém funguje?

Systém eHelper se skládá z unikátní řídicí jednotky a 3 hlavních komponentů – pohybových čidel, magnetického dveřního kontaktu a SOS tlačítka, které s řídicí jednotkou komunikují bezdrátově.

Pohybová čidla umožňují sledovat aktivitu v objektu (např. kanceláři, skladu či jiných výrobních prostorách aj.) a řídicí jednotka automaticky zasílá na server data k vyhodnocení. Systém poté může SÁM informovat Vás, nebo jiné pověřené osoby (např. správce, mistra výroby, vedoucí směny aj.) o vzniku nečekané události, např. o dlouhodobé neaktivitě osob v objektu pečované osoby, nebo naopak o pohybu v neobvyklou denní dobu (nezvaný host), nebo o stisknutí SOS tlačítka (úraz, nevolnost, záchvat).

Systém tak přispívá mj. ke zmírnění zdravotních dopadů stresu, vzniklého v případě, kdy zaměstnanec je dlouhodobě osamocen v kanceláři (výrobním prostoru, skladu popřípadě jinde).

Díky magnetickým dveřním kontaktům systém také pomáhá zvyšovat úroveň zabezpečení majetku a bezpečí zaměstnanců a společností tím, že informuje o podezřele dlouhém otevření vstupních dveří, z důvodu, kdy je pracoviště osamoceno déle než je obvyklé popřípadě, když je společnost uzavřena a příjde nezvaná osoba. Systém upozorní také na to, že jsou dlouhodobě otevřené dveře.

Systém umožňuje zasílat jak klasické SMS zprávy, tak především zprávy, zobrazující se přímo na displeji mobilního telefonu (tzv. notifikace), které už obsahují více podrobností o vzniklé události (dlouhodobá neaktivita, pohyb v neobvyklou denní dobu, SOS událost) a umožňují také přímo kontaktovat tísňovou linku 112 popřípadě pověřeného pracovníka. Funkčnost zobrazování notifikací je podmíněna instalací mobilní aplikace eHelper a přihlášením se ke své jednotce.